Sunday, December 16, 2012

Ontstaan van de popmuziek. deel 11

Genres voor de Tweede  Wereld Oorlog

De wortels van onze huidige popmuziek liggen in Amerika. Door de gemengde samenstelling van de bevolking ontstonden daar een groot aantal muzieksoorten. Daarbij was er een wisselwerking tussen zwarte en witte muzikanten. De Amerikaanse volksmuziek onderzoeker  Alan Lomax noemt de muzieksoorten die regionaal ontstaan maar zich ontwikkelen tot internationale soorten. Dat zijn: minstrel songs, the spriritual, ragtime, jazz, blues, bluegrass, cajun, country, gospel en rock. Lomax geeft aan dat dit niet zo zou zijn zonder de Afrikaanse invloeden waaronder ritme, collectivitieit en improvisatie. Die zorgde ervoor dat de muziek ruimte kreeg voor nieuwe ontwikkelingen. 
De industrialisatie heeft er voor gezorgd dat muzikant en uitvoering van elkaar gescheiden werden. Via radio of platenspeler is het mogelijk om muziek te beleven zonder dat de muzikanten aanwezig zijn. Ik denk dat dit een enorme verandering teweeg heeft gebracht die we soms nauwelijks beseffen. Niet alleen voor popmuziek maar ook voor alle muziek, zoals bijvoorbeeld klassiek. Was klassiek onlosmakelijk verbonden met concertruimtes, nu kon je dat in je eigen kamer beluisteren! Dit gold ook voor de Rock'n'Roll liefhebber in de jaren vijftig, die konden zelf op hun slaapkamer of in de auto naar hun eigen muziek luisteren. De uitspraak van McLuhan 'The medium is the message' is ook hier op van toepassing. De manier waarop wij muziek beluisteren en gebruiken beinvloedt ons meer dan de inhoud. Althans volgens McLuhan. Ik kan daar voor een heel groot deel in meegaan al blijf ik de inhoud belangrijk vinden. Voor mij is het ook van belang naar de context te kijken en vooral veel aandacht aan het publiek te geven. Veel popliefhebbers gaan niet voor het beluisteren van muziek naar een concert, maar om het beleven, het erbij willen zijn. Er wordt meegezongen. Er wordt gedanst. Via mobieltjes worden opnames gemaakt. Kortom muziek is meer dan geluid en er naar luisteren.

No comments: