Monday, November 12, 2012

Rob's CD top 10 2012
Binnenkort verschijnen de jaarlijstjes van 2012. Het is altijd leuk om je eigen smaak te vergelijken met die van journalisten. Vandaar dat ik al vroeg mijn eigen lijstje heb gemaakt. Zo weet ik zeker dat dit mijn keuze is en dat die niet beinvloed wordt door anderen. Dit is natuurlijk niet echt zo want ik ben wel degelijk beinvloed door de recensies die ik heb gelezen. Niet dat ik klakkeloos aanschaf wat journalisten mij aanbevelen maar wel word ik door recensies op ideeen gebracht en sommige albums geef ik een tweede kans. Welke criteria zijn er eigenlijk te stellen aan een nieuw album? Authenticiteit en orginaliteit spelen een zeer grote rol. Er is ook een duidelijk onderscheid tussen fans/liefhebbers en journalisten. Bij liefhebbers kan uiterlijk en persoonlijkheid van de artiest(en) een belangrijke rol spelen. Bij journalisten is dat niet het geval. Zij proberen 'objectief' te zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld klassieke muziek tellen muzikaal technische argumenten nauwelijks in de popmuziek. Wat is dan 'objectief'? Het leuke van (pop)muziek is dat het gevoel dat het te weeg brengt belangrijker is dan de manier waarop de muziek wordt gemaakt. Hoe kan gevoel 'objectief' worden beschreven? Op deze vragen kom ik in latere blogs terug.

No comments: