Tuesday, November 20, 2012

Ontstaan van de popmuziek. Deel 3

Keep On The Sunnyside
Niet alleen 'zwarte' muziek heeft aan de wieg van de huidige popmuziek gestaan. Belangrijk is ook de 'witte' volksmuziek geweest. In 1927 maakte A.C. Carter met zijn vrouw en haar nicht de eerste opnamen onder de naam Carter Family. Zij probeerden liederen te zingen zoals dat in de tweede helft van de negentiende eeuw onder het volk gebruikelijk was. Het zijn vreselijke sentimentele liederen vol met kinderlijk godsgeloof. Het wordt echter op zo'n overtuigende wijze gebracht dat het mij nu nog steeds raakt. Laat mij dit horen en ik kom in een 'Halelujah prijs de Heer!' stemming. Prachtig!!!
De Carter Family wordt gezien als de grondlegger van de Country. De Country heeft via het werk van onder andere Bill Monroe, Hank Willliams en Elvis Presley zeer zeker invloed gehad op Rock'n'Roll. Daar kom ik zeker nog eens een keer op terug.
'Keep on the sunnyside' ook leuk vertolkt in de film 'O Brother, where art thou?' is een van mijn favoriete liedjes. Hier word je vrolijk van!

No comments: